Đổi thẻ cào

 PAY1S.VN ĐƯỢC GOOGLE XÁC MINH TÍCH XANH UY TÍN  Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín

- Không nhận thẻ rút từ tín dụng,Credit, visa, thẻ lừa đảo, không rõ nguồn gốc, API game bài...sẽ bị khóa vv không hoàn số dư

- Nhóm " VIP " tài khoản cần có 150 giao dịch/tháng hoặc làm việc tại GR game như  AD, GDV, GDTG...Đủ điều kiện ib cskh để được nâng hạng

- Sai mệnh giá -50% mệnh giá nhỏ hơn.  Cần điền đúng seri, cố tình điền sai khiếu nại sẽ không xử lý. 

-Tạo web con đổi thẻ, bán thẻ tại đây. Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop: tại đây

Lịch sử nạp thẻ tại đây. Thông kê tại đây

 

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 12.5%
VIP 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 11.3%
Đại lý 7.8% 7.8% 7.8% 7.8% 7.8% 7.8% 7.8% 10%
Tổng đại lý 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 7.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 14.7% 14.3% 14.3% 13.3%
VIP 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 13.2% 12.8% 12.8% 11.8%
Đại lý 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 11.8% 11.4% 11.4% 10.4%
Tổng đại lý 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 9.2% 8.8% 8.8% 7.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3%
VIP 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3%
Đại lý 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3%
Tổng đại lý 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3%
VIP 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3%
Đại lý 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3%
Tổng đại lý 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3%
VIP 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3%
Đại lý 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3%
Tổng đại lý 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 16.7% 16.7%
VIP 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 16.7% 16.7%
Đại lý 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 16.7% 16.7%
Tổng đại lý 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 16.7% 16.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11.1% 16.1% 16.1% 15.1% 15.1% 14.7% 14.7% 13.7% 13.7%
VIP 11.1% 16.1% 16.1% 15.1% 15.1% 14.7% 14.7% 13.7% 13.7%
Đại lý 11.1% 16.1% 16.1% 15.1% 15.1% 14.7% 14.7% 13.7% 13.7%
Tổng đại lý 11.1% 16.1% 16.1% 15.1% 15.1% 14.7% 14.7% 13.7% 13.7%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
VIP 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
Đại lý 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
Tổng đại lý 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7%
VIP 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7%
Đại lý 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7%
Tổng đại lý 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7%
VIP 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7%
Đại lý 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7%
Tổng đại lý 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7%
VIP 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7%
Đại lý 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7%
Tổng đại lý 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7%
VIP 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7%
Đại lý 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7%
Tổng đại lý 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7%